header

 

Klik hier om de Scholenbrochure 2024-2025 online te bekijken. Klik hier voor de pdf-versie.

 
bos
 

Rob de Reiger

Bij de activiteit Rob de Reiger vragen we aan de leerkracht om het verhaal voor te lezen zodat de klasgids extra uitleg kan geven aan de hand van een handpop en andere materialen. Hier kan je het verhaal lezen om jezelf hierop voor te bereiden.

 
Onze werking in 2022 voor scholen samengevat in enkele cijfers:

 • Onze gidsen begeleidden 315 activiteiten.
 • Ze namen 6729 leerlingen op stap in de natuur.
 • Ons team groeide met 4 enthousiaste vrijwilligers en vele helpende handen om te knutselen, op te ruimen, materiaal te vervoeren...
 • 1008 leerlingen groeven in het bos naar bodemdiertjes en leerden hoe deze beestjes zorgen dat dood materiaal omgezet wordt in voedseldeeltjes.
 • 988 leerlingen hadden een geweldige dag aan beek en poel en leerden over waterdiertjes, de watercyclus en hoe we allemaal samen zorgen voor propere beken.
 • 906 leerlingen gingen op zoek naar paddenstoelen en leerden over het het enorme schimmelrijk in de bodem.
 • 733 leerlingen leerden hoe de nachtzwaluw en de heidevlinder aangepast zijn aan hun heidebiotoop en waarom en hoe we de heide in stand houden
 • 683 leerlingen leerden over de biodiversiteit in het bos en hoe bomen fijn stof en CO2 opnemen.
 • 589 leerlingen bezochten onze tentoonstelling rond vogels en kregen materialen mee om in de schoolomgeving de vogels een vleugeltje te helpen.
 • 526 middelbare scholieren deden een biotoopstudie of leerden tijdens een wandeling de invloed van de mens op de natuur te begrijpen.
 • 286 leerlingen leerden over het ontstaan van houtkanten en waarom vele dieren daar voedsel, bescherming en nestplaatsen vinden.
 • 168 kleuters ontdekten dat insecten andere zintuigen hebben dan de mens en dat ze zorgen voor lekker fruit omdat ze bloesems bestuiven .

  

Stille Waters doorgronden – 3 uur

In een halve dag onderzoeken leerlingen de biotische en abiotische factoren in en rondom een vijver.
Een biotoopstudie dus, maar gekaderd binnen een Citizen Science project: de gegevens die de leerlingen verzamelen worden gebruikt in een echt onderzoek!
Meer informatie vind je op www.stillewatersdoorgronden.be

Leeftijd: middelbaar > 2de graad of 3de graad
Locatie:  Mullememer Bemden in Peer, De Wulp in Pelt.

miniheader algemeen stille waters scholen

Inhoudelijk: De leerlingen onderzoeken de chemische en ecologische waterkwaliteit van een stilstaand water (vijver of poel).

 • relatie van het waterelement met de omgeving
 • ecologie van het waterelement
 • inventarisatie planten en waterdieren, biotische index
 • abiotische en biotische parameters

 

Uitleenpakketten

 

De uitleenpakketten zijn voorzien van al het nodige materiaal, een duidelijke handleiding en achtergrondinformatie voor de leerkracht. De leerkracht kan er vrijwel onmiddellijk mee aan de slag.

De pakketten kunnen vrijblijvend worden ingekeken in het NME-centrum. Omdat dit enkel kan als het betreffende pakket aanwezig is op het NME-centrum, gebeurt dit best op afspraak met de educatief medewerkers.
Uitleenpakket Bijen Vergeet mij nietje KLEUTERS 2020 2021

 

Bijenpakket 'Vergeet-me-nietje'

 

Kleuters laten kennismaken met de boeiende wereld van de bijen, dat is het opzet van het educatieve project ‘Vergeet-me-nietje'.
De kist bevat een volledig uitgewerkt thema ‘bijen', ontwikkeld op maat van kleuters van de derde kleuterklas:
leuk, spannend, leerrijk en fraai materiaal dat de kleuters uitnodigt tot een hele week speel- en leerplezier.

Elke dag is er iets anders. Een prentenverhaal, de interactieve sprekende bij, het zoemlied en de bijendans, bijenpakjes om zich te
verkleden, educatieve gezelschapsspellen, knutselopdrachten en een bezoek aan een imker zijn de ingrediënten van dit prachtige project op kleutermaat.

In de activiteiten wordt op een evenwichtige wijze aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden bij het kind.
Zowel de cognitieve, motorische als sociaal-emotionele ontwikkeling wordt aangesproken.
Op die manier draagt het educatieve pakket “Vergeet-me-nietje” bij tot een brede vorming van het kind.

Tijdig reserveren!

 • Prijs: 40 euro per week, waarborg 100 euro
 • Duur: 1 week
 • Periode: van maart tot eind oktober
 • Doelgroep: 3e kleuterklas

De koffers werden ontwikkeld door Werkgroep Isis vzw in samenwerking met HEG Productions, met de steun van provincie Limburg, INTERREG Programma voor de Euregio Benelux Middengebied, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en het VSB Fonds, en in samenwerking met het NMC De Yzeren Man in Weert, het Immenhof in Cranendonck, de educatieve bijenhal “Op 't Sonnis” te Houthalen-Helchteren, de bijenverenigingen De Limburgse Imkerbond (L.I.B.), de Vlaamse Nederlandse Imkerfederatie (V.N.I.F.) en de hulp van heel wat vrijwilligers.

In 2006 won Werkgroep Isis vzw met dit project de provinciale milieu- en natuurprijs.

©TVL - Bijenproject ©TVL - milieuprijs Isis

 

BioGenieBox 

 

De BioGenieBox is ontwikkeld door Technopolis en Genzyme om kinderen van de derde graad lager onderwijs op een toffe manier te laten kennismaken met wetenschap.

De box bevat 4 proeven:
'zuren en basen in de keuken'
'kleurstoffen in snoepgoed'
'Hoe ziet DNA van fruit eruit?'
'Pasdarm, hevel en drukfontein'
De proeven kunnen individueel, per twee, als hoekenwerk of klassikaal uitgevoerd worden naargelang het experiment.

Om met deze kist te werken dient de leerkracht zelf nog voor enkele materialen te zorgen (kiwi, potjes, …).
In de handleiding vindt men hierover duidelijke informatie.
 

 • Prijs: 5 euro per week
 • Duur: 1/2 dag
 • Doelgroep: 3e graad van het basisonderwijs