Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

Vergunningen

In de Belgische Wetgeving is voorzien dat men voor het uitvoeren van bepaalde werken een bijzondere vergunning nodig heeft. Bent u bijvoorbeeld zinnens een huis, garage of veranda te bouwen, wilt u grondwerken laten uitvoeren of wilt u een volwassen boom laten vellen? Dan zult u ongetwijfeld één of meerdere keren een bouwvergunning moeten aanvragen.

Heeft u eigendommen in natuurgebied, dan moet u weten dat daar voor bijna elke activiteit een natuurvergunning vereist is. 

Bent u zinnens vervuilende of hinderlijke activiteiten te ontplooien, dan dient u in het bezit te zijn van een milieuvergunning.

Voor informatie over deze onderwerpen of voor de aanvraag van een van de vermelde vergunningen kunt u terecht bij uw gemeentebestuur of op de website www.mina.be.

Uw reactie

Wenst u meer info, of wilt u iets melden aan vzw Werkgroep Isis, aarzel dan niet, en neem gerust contact met ons op.

Wetgeving

Actuele dossiers

Beleidsopvolging

ditmoetuweten1De Vlaamse, Limburgse en gemeentelijke overheden ontwikkelen diverse initiatieven betreffende natuurbehoud.  Werkgroep Isis volgt dit van nabij op, werkt er aan mee of geeft adviezen en opmerkingen. Op aandringen van Werkgroep Isis ontstond er binnen BBL en de Vlaamse milieubeweging het besef dat “toegang tot het gerecht” een belangrijke hefboom kan betekenen in de milieubescherming. Een natuurvereniging die een overtreding in een natuurgebied aanklaagt zal in deze aangelegenheid, indien de klacht zou leiden tot een gerechtelijke procedure, niet gezien worden als belanghebbende partij als de overtreding niet op haar eigendom geschiedde. Als er geen andere aanklagers zijn, wordt de zaak geseponeerd.  Het is desondanks de taak van de natuurbeweging op te komen voor haar doel, de bescherming van de natuur, zoals gesteld in haar statuten. Tegelijk met de moeilijke erkenning bij gerechtsprocedures klaagde Werkgroep Isis bij BBL het gebrek aan daadkrachtige handhaving aan. Bij vele natuurschendingen, waarvan een proces verbaal wordt opgesteld dat leidt tot een herstelvordering, is het nog maar de vraag of er op het terrein effectief iets gebeurt.

Op provinciaal niveau werken we nauw samen met LIMIKO (Limburgse Milieukoepel) rond belangrijke beleidsdossiers zoals “Zandwinning”, “Afbakening buitengebied” en “Milieumemoranda”.

Op lokaal vlak ontvangen we de agenda’s van de gemeenteraadszittingen van de 10 gemeentes in ons werkingsgebied. Agendapunten, die invloed hebben op de natuur in onze regio, vragen we op en zo nodig spelen we er op in.

ditmoetuweten2Speciale aandacht besteden we aan de Gecoro’s (Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening) en de MiNaraden (Gemeentelijke Adviesraden voor Milieu en Natuur) in de 10 gemeentes die ons werkgebied omvat. Werkgroep Isis is reeds in meerdere gemeentes vertegenwoordigd in deze raden. 

Bent u geïnteresseerd om u te engageren namens Werkgroep Isis of wil u gewoon meer informatie over deze onderwerpen, dan verwijzen wij u door naar de volgende nuttige websites: www.ruimtelijkeordening.be en www.milieuraad.be