Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

Begijnevijversheide

Beheer

Op de Resterheide, nabij de Begijnevijversheide te Wijchmaal, heeft werkgroep Isis enkele percelen in beheer van de gemeente Peer. foto begijne 1Het eerste betreft een vrij groot perceel weiland dat we op onze beurt verhuurd hebben aan een landbouwer uit de omgeving die hier een voorop bepaalde vorm van beheer toepast. Dit houdt onder andere in dat het weiland in zones wordt opgedeeld. Voor elke zone worden, afhankelijk van de vegetatie, bemestingsnormen opgelegd. De aanwezigheid van een natte tot moerasachtige zone maakt het weiland bijzonder waardevol.

foto begijne 3

Een tweede perceel bestaat uit een zeer vochtig weiland gelegen langs de Bollisserbeek. Het beheer hiervan hebben we toevertrouwd aan een tweetal schapen die hier jaarrond de vegetatie kort houden. Deze schapen hebben echter niet alleen een functie als beheerder. Ook de educatieve rol die ze vertolken voor de vele leerlingen die het gebied bezoeken mag niet miskend worden.

Recreatief en educatief

Rond het gebied Resterheide heeft de gemeente Peer grootse plannen. Nog maar pas is het interactieve bosleerpad officieel geopend en heeft men er een netwerk van wandelpaden aangelegd. Het Bosleerpad voor leergierige en avontuurlijke jongeren (en hun ouders) en het bijzondere pad voor andersvaliden zijn een absolute nieuwigheid in ons land.

foto begijne 4Het unieke wandelgebied van Arboretum en Begijnevijvers vormt immers niet alleen het ideale decor voor recreatie en gezonde lucht maar is ook een omgeving waar u heel wat kan leren. Daarom ontwikkelden de stad Peer en de gemeente Hechtel-Eksel dit project waarin naast een drie landschapswandelingen vooral het Bosleerpad in het oog springt. Hier leert u alles over het leven in het bos, in het water en de open ruimtes tussenin. Naast het nodige avontuur met hindernissenparcours, reuzenxylofoon en boomtelefoon krijgt u het antwoord op vragen als ‘Hoe ziet u hoe oud een boom is?’ of ‘Hoe goed hoort een vleermuis?’

Het Lieveheersbeestjespad is toegankelijk voor rolstoelers, blinden en slechtzienden en beschikt over brailleborden. Tevens worden er in de gebouwen nabij de Begijnevijvers vergaderruimten en zelfs een natuureducatieve expositieruimte voorzien.