Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

Natuurbeheer

Natuur en mens zijn partners die noodgedwongen moeten samenleven.
De mens kan niet zonder de natuur, maar ook de natuur heeft de mens nodig om gekoesterd, beschermd en hersteld te worden.
(Prof. Martin Hermy, K.U. Leuven in ‘Natuurbeheer’)

 

 

foto natuurbeheer1Natuurbeheer is een gegeven dat vooral de laatste tientallen jaren zeer actueel geworden is. De beheersplannen van de eigendommen van werkgroep Isis voorzien in het herstel van het landschap in zijn oorspronkelijke staat of, indien het handelt om terreinen die onderhevig zijn aan de boswetgeving, aan een vervanging van de exoten door streekeigen soorten. De zorg voor biodiversiteit is hierbij voor ons van het allergrootste belang.

Voor het realiseren van de beheerswerken kan Werkgroep Isis beroep doen op 'Natuur en landschapsbeheer Limburg vzw' . Zij zorgen ervoor dat de hooi- en rietlanden worden gemaaid, dat houtkanten en houtwallen op deskundige manier worden onderhouden, dat vreemde boomsoorten zoals de Amerikaanse vogelkers uit onze bossen wordt verwijderd en dat populierenplantages worden omgevormd in natuurlijke streekeigen bossen.

Natuurverwerving

foto natuurbeheer2Bij haar oprichting in 1970 had werkgroep Isis zich tot doel gesteld om de natuurwaarden van de Dommel en de Bollisserbeek te beschermen en natuurschendingen aan te klagen. Al snel was het duidelijk dat in functie van de burgerlijke partijstelling het bezit van gronden noodzakelijk was.

Gaandeweg is de werkgroep dan ook overgegaan tot het verwerven van gronden in de vallei van de Abeek en de Dommel en Bollisserbeek. Primaire doelstelling was dus de verwerving van eigendommen in functie van de bescherming van de natuurlijke waarden.

In tweede instantie, en dit gebeurde pas in een latere fase, was het belangrijk om een beheersplan te ontwerpen teneinde de specifieke natuurwaarden van de verworven eigendommen te behouden, i.c. te herstellen. Door de werkwijze geformuleerd in haar primaire doelstelling is werkgroep Isis eigenaar geworden van ongeveer 20 hectaren natuurgebied, opgedeeld in soms kleine percelen die over een grote oppervlakte verspreid liggen. Zij verwierven alzo een grote verscheidenheid aan biotopen, gaande van naaldbossen, populierenaanplantingen, broekbossen, rietvelden, verlaten hooilanden en weilanden.