Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

Uitleenpakketten

De uitleenpakketten zijn voorzien van al het nodige materiaal, een duidelijke handleiding en achtergrondinformatie voor de leerkracht. De leerkracht kan er vrijwel onmiddellijk mee aan de slag.

De pakketten kunnen vrijblijvend worden ingekeken in het NME-centrum. Omdat dit enkel kan als het betreffende pakket aanwezig is op het NME-centrum, gebeurt dit best op afspraak met de educatief medewerksters.

 

Bijenpakket 'Vergeet-me-nietje'

Bomenkist

Waterkist

Bodemkist

Biogeniebox

 

Bijenpakket ‘Vergeet-me-nietje’

                        Kleuters laten kennismaken met de boeiende wereld van de bijen, dat is het opzet van het educatieve project ‘Vergeet-me-nietje'. De kist bevat een volledig uitgewerkt thema ‘bijen', ontwikkeld op maat van kleuters van de derde kleuterklas: leuk, spannend, leerrijk en fraai materiaal dat de kleuters uitnodigt tot een hele week speel- en leerplezier.

Elke dag is er iets anders. Een prentenverhaal, de interactieve sprekende bij, het zoemlied en de bijendans, bijenpakjes om zich te verkleden, educatieve gezelschapsspellen, knutselopdrachten en een bezoek aan een imker zijn de ingrediënten van dit prachtige project op kleutermaat.

In de activiteiten wordt op een evenwichtige wijze aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden bij het kind. Zowel de cognitieve, motorische als sociaal-emotionele ontwikkeling wordt aangesproken. Op die manier draagt het educatieve pakket “Vergeet-me-nietje” bij tot een brede vorming van het kind.

Tijdig reserveren!

 

 • Prijs: 35 euro per week, waarborg 100 euro
 • Duur: 1 week
 • Periode: van maart tot eind oktober
 • Doelgroep: 3e kleuterklas

De koffers werden ontwikkeld door Werkgroep Isis in samenwerking met HEG Productions, met de steun van provincie Limburg, INTERREG Programma voor de Euregio Benelux Middengebied, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en het VSB Fonds, en in samenwerking met het NMC De Yzeren Man in Weert, het Immenhof in Cranendonck, de educatieve bijenhal “Op 't Sonnis” te Houthalen-Helchteren, de bijenverenigingen De Limburgse Imkerbond (L.I.B.), de Vlaamse Nederlandse Imkerfederatie (V.N.I.F.) en de hulp van heel wat vrijwilligers.

In 2006 won Werkgroep Isis met dit project de provinciale milieu- en natuurprijs.

 

  Bomenkist

Met de bomenkist kunt u het hele schooljaar, ook rondom de school, een halve dag op bomentocht met de leerlingen. De bomenkist is een integraal onderwijsproject, waarbij rekening is gehouden met eindtermen.

Leuke en leerzame doeopdrachten!

 

 • Prijs: 5 euro per week, waarborg 20 euro
 • Duur: 1/2 dag
 • Doelgroep: 1e, 2e en 3e graad basisonderwijs

 

 Waterkist

Informatie: zie bij exploratieactiviteit: beekonderzoek.

Met een handleiding, achtergrondinformatie en een waterkist onder de arm kunnen leerkrachten dit ook zelfstandig doen.

 

 • Prijs: 5 euro per week, waarborg 20 euro
 • Duur: 1/2 dag
 • Doelgroep: 3e kleuterklas, 1e, 2e en 3e graad basisonderwijs

Bodemkist

Informatie: zie bij exploratieactiviteit: bodemonderzoek.

Met een handleiding, achtergrondinformatie en een bodemkist onder de arm kunnen leerkrachten dit ook zelfstandig doen.

 

 • Prijs: 5 euro per week, waarborg 20 euro
 • Duur: 1/2 dag
 • Doelgroep: 3e kleuterklas, 1e, 2e en 3e graad basisonderwijs

BioGenieBox

De BioGenieBox is ontwikkeld door Technopolis en Genzyme om kinderen van de derde graad lager onderwijs op een toffe manier te laten kennismaken met wetenschap. De box bevat 4 proeven: 'zuren en basen in de keuken', 'kleurstoffen in snoepgoed', 'Hoe ziet DNA van fruit eruit?', 'Pasdarm, hevel en drukfontein'. De proeven kunnen individueel, per twee, als hoekenwerk of klassikaal uitgevoerd worden naargelang het experiment.

Om met deze kist te werken dient de leerkracht zelf nog voor enkele materialen te zorgen (kiwi, potjes, …). In de handleiding vindt men hierover duidelijke informatie.

 

 

 • Prijs: 5 euro per week
 • Duur: 1/2 dag
 • Doelgroep: 3e graad van het basisonderwijs