Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

Wij zijn te bereiken


facebook

 

 


Werkgroep Isis vzw is partner in de beweging
'Samen voor biodiversiteit'.

Bekende Belgen leggen uit waarom biodiversiteit belangrijk is voor ons allemaal.

 

Activiteiten voor volwassenen

Online dus coronaproof!

Cursus 'Meer natuur in je tuin'

Door Joeri Cortens, i.s.m. Natuurpunt

meer natuur in je tuin foto Natuurpunt5 data in maart '21 - Van de 4 avonden wordt een opname gemaakt zodat je een gemiste les kan herbekijken!

Spelen, genieten, ontspannen, groenten kweken, huisdieren houden, uithangbord,…
Een tuin kan zoveel verwachtingen inlossen. En met een doordachte visie en beheer vaart ook de natuur er wel bij.
Nectarplanten voor vlinders, bessen voor vogels, een bijenhotel, vleermuisnestkast of egelschuilplaats kan je zo integreren zonder de andere functies in gevaar te brengen. Maar we gaan verder, met creatieve en inspirerende ideeën voor een tuin vol leven.

In deze basiscursus maak je op een laagdrempelige en prikkelende manier kennis met natuur en milieu. Voorkennis is niet vereist.

Inschrijven nodig op doe je via de website van Natuurpunt, klik hier op de link.
Opgelet! Leden van Werkgroep Isis klikken op de Natuurpuntpagina eerst op de knop 'geen lid?' en kunnen dan op de volgende pagina aanduiden dat ze wel lid zijn van Werkgroep Isis en krijgen het verminderd tarief!

Prijs: Voor leden van Werkgroep Isis vzw en Natuurpunt: 30 euro. Voor niet-leden 40 euro.
Wil je lid worden? 5 euro per persoon. Of 7 euro voor gezin, dan steunt u ons DUBBEL om van de Vlaamse Overheid werkingsmiddelen te krijgen. Je stort je lidgeld + je deelnameprijs op rekeningnummer BE40 4542 0739 5163 met vermelding van lidgeld '21 + cursus meer natuur.

 

  • Les 1: Inleiding: de levende tuin > dinsdag 02/03
  • Les 2: Vogels in de tuin > dinsdag 09/03
  • Les 3: Insecten in de tuin > dinsdag 16/03
  • Les 4: Zoogdieren en amfibieën in de tuin > dinsdag 23/03
  • Telkens van 19u30 tot 22u30. Locatie: online!
  • Les 5: Tuinbezoek
  • zondag 28/03 > 10 - 12 uur. Tuin in centrum Peer. Cursisten ontvangen tijdig het adres. Als corona deze datum niet toelaat wijken we uit naar 2 mei.