Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging

Dorpsstraat 8 bus 1, 3990 Peer (Grote-Brogel)

Ontstaan

afb ontstaanIn 1970 werd in Peer de milieuvereniging "Werkgroep Isis" opgericht, die zich tot doel had gesteld de vallei van de Dommel en de Bollisserbeek, een belangrijk natuurgebied gelegen op de grens van de gemeentes Peer en Hechtel-Eksel, te beschermen. Dit gebied werd ernstig bedreigd door de wildgroei van illegale weekendverblijven, de willekeurige aanleg van visvijvers en de toenmalige planning voor de aanleg van de autosnelweg A24.

Her en der in het Vlaamse land ontstonden er in die periode natuurverenigingen die zich het lot van groene gebieden ter harte namen. Werkgroep Isis onderwierp het ontwerp-gewestplan Neerpelt-Bree aan een grondig onderzoek, diende belangrijke tegenvoorstellen in en wist zo heel wat ecologisch belangrijke natuurgebieden in de definitieve gewestplannen te doen opnemen. Daarmee leek de strijd op papier beslecht, maar nog niet op het terrein zelf.

Werkgroep Isis is intussen door de Provincie erkend als bovenlokale regionale vereniging en door de Vlaamse Gemeenschap als regionale vereniging.

Haar werking is uitgebouwd op 3 belangrijke pijlers:

  • Juridische natuur- en milieubescherming
  • Natuurverwerving en -beheer
  • Natuur- en milieueducatie en regionale sensibilisering